Bakercysta

Bakercysta innebär att du har en förstorad slemsäck (bursa) på baksidan av knäleden. Den kan t ex svullna till följd av inflammation i själva knävecket. Om cystan brister kan det ge plötslig stark smärta på knäets baksida.  En större Bakercysta ger svullnad i knävecket som kan strama och göra ont.

Bakercysta kommer ofta efter överbelastning av knät hos vuxna i kombination med andra knäproblem som till exempel reumatoid artrit, artros eller meniskskada. Läkaren ställer diagnos genom att undersöka knät och känna på svullnaden i knävecket. Bildundersökningar kan i tveksamma fall bekräfta diagnosen.

Symtom

I de fall cystan blir stor kan man känna en svullnad och att det stramar och gör ont i knävecket. Smärtan försvinner vid vila men kommer tillbaka igen vid aktivitet. Barn kan också få Bakercystor, de brukar dock inte ge några större besvär och minskar eller försvinner av sig själv när barnet växer.

I sällsynta fall kan cystan spricka. Vätska tränger ned mellan musklerna och orsakar inflammation i området. Det gör ont att sträcka på foten och vaden blir röd och öm.

Behandling

Läkaren undersöker knät genom att känna på svullnaden i knävecket. Blodprover för att undersöka ledvätska kan tas för att fastställa om det finns inflammation i knäet som kan ha orsakat cystan. Bildundersökningar med magnetkamera eller ultraljud kan bekräfta diagnosen i tveksamma fall. Röntgen används för att kartlägga inflammationstillstånd och artros i knäet.

Bakercysta hos barn kräver oftast ingen behandling och vanligtvis går den tillbaka av sig själv efter två till tre år. Hos vuxna behandlar man främst orsaken till cystan - inflammationen eller artrosen. Cystan försvinner vanligtvis när den underliggande sjukdomen i knäet åtgärdats men svåra besvär kan kräva operation. Om cystan spricker bör man hålla benen i högläge och använda kompressionsstrumpor eller tryckförband. Åtgärdas inte uppkomsten till cystan kommer den tillbaka.

Vad kan jag göra själv?

Kontakta din vårdcentral om du har en svullnad på baksidan av knät som gör ont och inte försvinner inom ett par veckor. 

Bakercystor är ofarliga och försvinner ofta av sig själv. Har du artros i knäleden finns det risk för att de kommer tillbaka. 

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.