Patellofemoralt smärtsyndrom (PFSS)

PFSS är vanligaste orsaken till främre knäsmärta hos unga aktiva. Vanligare hos kvinnor i tonåren men drabbar både män och kvinnor i åldrarna 15-30. Orsaken tros vara att leden mellan knäskålen och lårbenet överbelastas. Anledningen till detta kan vara flera. Stramhet och svaghet i muskler, felställningar i knäled och fotled och tung belastning är några tänkbara orsaker.

SYMTOM
Smärta under eller runt knäskålen. Smärta vid böjning/sträckning, hopp, trappgång mm. Smärta efter längre tid sittande med böjda knän och ibland knaster vid rörelse (krepitationer).

DIAGNOS
Svårdefinierat tillstånd där diagnosen blir en uteslutningsdiagnos. Med en fördjupning i sjukdomshistoria tillsammans med en klinisk undersökning kan man ofta vara rätt säker på diagnosen. Ibland gör man en magnetröntgen för att utesluta andra orsaker.

BEHANDLING
Konservativ behandling med individanpassad rehabilitering är första behandlingen. Man kollar efter bakomliggande orsaker och lägger sen upp ett träningsprogram baserat på fynden. Ofta viktigt att anpassa aktivitetsnivå utifrån smärta och även bra att se över fotställning för att se om det finns behov av inlägg.

PROGNOS
I regel god men kan i vissa fall vara svårbehandlade och vara i flera år. Inte farligt på något sätt men smärtan kan vara besvärlig.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.