FRÄMRE KORSBANDSSKADA (ACL)

Knäleden har 2 korsband som hjälper till att stabilisera knät och hålla samman lårbenet och skenbenet. Det vanligaste är att främre korsbandet går av.

FÖREKOMST
Förekommer i alla åldrar men vanligast hos idrottsaktiva personer i åldern 14-30 år. 
Vanligt inom idrotter som fotboll, innebandy, handboll och alpint.

HUR
Vid vridning, översträckning, tackling eller kraftig inbromsning. 

SYMTOM
Patienten upplever ofta att något går sönder och att dom hör en smäll eller knäpp samtidigt. Oftast kraftig smärta i kombination med att knät svullnar inom 6 timmar. Patienten upplever ofta instabilitet och litar inte på knät.

DIAGNOS
Fås via typisk sjukdomshistoria, klinisk undersökning av stabilitet ofta i kombination med Magnetröntgen.

BEHANDLING
Akut behandling innebär elastisk linda för att få ner svullnaden. Därefter belasta till smärtgräns i väntan på undersökning. Någon typ av receptfria läkemedel mot värk  (Ipren, Voltaren, Naproxen) kan vara bra mot smärtan och svullnaden. Viktigt med tidig sjukgymnastik för att återfå rörlighet och muskulatur. I senare skede beroende på patientens funktionskrav, ålder och grad av skada tar man ställning till operativ eller icke operativ behandling. Generellt kan man säga att om man ska tillbaka till pivoterande idrotter som fotboll, innebandy, handboll mm är det stor risk att du behöver en operation för att klara av dom aktiviteterna.

PROGNOS
Att drabbas av en främre korsbandsskada innebär en ökad risk för artros. Det är därför extra viktigt att med hjälp av träning, ortos eller operation se till att man har ett knä som klarar av dom aktiviteter man håller på med. Om knät fortsätter vika sig finns risk för nya skador som ytterligare påskyndar artrosutvecklingen med ökad stelhet och värk som följd.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.