PLICASYNDROM 

Tillväxtrest i form av förtjockad ledkapsel i knäleden.

HUR
Kan tillväxa vid överbelastning eller efter trauma mot knäleden. Vanligt inom fotboll, innebandy och löpning.

SYMTOM
Smärta medialt om patella vid böjning i knäleden. Ofta knäppande känsla och ibland låsningar. Tilltagande smärta under och efter aktivitet. Likartade symtom som vid meniskskador.

DIAGNOS
Sjukdomshistoria i kombination med kliniske undersökning. Ofta punktöm medialt om patella där man kan känna plican vid böjning/sträckning. MR kan ofta ge stöd till diagnosen men en invändningsfri MR utesluter inte diagnosen.

BEHANDLING
I första hand sjukgymnastik för att stärka muskler och knäkontroll. I enstaka fall kan receptfria läkemedel mot smärta eller kortisoninjektion hjälpa. Symtomgivande plicasyndrom som inte svarar på träning kan man operera med titthålsoperation där man tar den förtjockade ledkapseln.

PROGNOS
Enstaka patienter kan utveckla broskador medialt under patella pga den mekaniska nötningen. I dom flesta fall inga bestående och svarar oftast bra på träning eller operation.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.