VINTERSPORT

Knäskador är vanliga i skidbacken -
Men det kan undvikas! 

Personer med ACL-ruptur i knäet har en anterolateral instabilitet som gör att knäet "ger med sig". Det är väldigt svårt att direkt försöka "avrotera" och kontrollera instabiliteten i ett knä med ACL-ruptur. Därför försöker ligamentortoserna från DJO™ stabilisera knäet indirekt genom den biomekaniska 4-punktsutformningen.

Du får den absolut säkraste lösningen med hjälp av DonJoys 4-punkts-ortoser. De är starka och funktionella ortoser som lätt justeras och anpassas efter ditt ben och kan användas tillsammans med skidpjäxor, både i förebyggande syfte eller efter en korsbandsoperation.

Effekten av DonJoy´s 4-punkts-ortoser är kliniskt dokumenterad. Skydden förhindrar effektivt från de farliga ytterlägena och rotationerna i knäet samt ger dig säker stabilitet och avlastning på rätt ställe i förhållande till din knäskada. Detta gäller korsbands-, menisk- och sidoligamentsskador.

Hur 4-punkts ortosen DonJoy skyddar ett knä med ACL-ruptur

4-punktssystemet är kliniskt bevisat det mest effektiva sättet att förhindra en framåtriktad förflyttning av skenbenet. Genom att på ett effektivt sätt reducera eller förhindra en framåtriktad förflyttning av skenbenet undviker eller reducerar 4-punktsortosen indirekt den anterolaterala instabiliteten i knäet och gör att man återfår stabiliteten.

Referenser

Fleming m.fl.(2000), The influence of functional Knee Bracing on the ACL Strain Biomechanics in Weightbearing and Nonweightbearing Knees, The American Journal of Sports Medicine,   Vol., Nr. 6, s. 815 - 824

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.