YTTRE LEDBANDSSKADA (LCL)

HUR
Vanligt med idrotter med snabba vridningar och tacklingar tex fotboll, handboll, innebandy och ishockey. Även vanliga inom utförsåkning. Uppstår vid tackling från insida (varusvåld) och vid översträckning. Mer sällsynta än inre och ofta involveras fler strukturer som baksidalårsenan (biceps femoris) och yttre delen av vadmuskeln (popliteus).

SYMTOM
Som för inre ledbandsskada (MCL) med smärta och instabilitetskänsla.

BEHANDLING
Akut omhändertagande med kompression och smärtlindring. Grad 1 behandlas med rörelseinstruktioner och grad 2 med upplåst ortos i 6 veckor samt sjukgymnastik. Grad 3 läker sämre och opereras ofta akut om man hittar dom första 2 veckorna.

PROGNOS
Oftast god men missade grad 3 läker ofta med instabilitet. Behandling då med ortos vid aktivitet eller operativ rekonstruktion.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.