BROSKSKADA

Knäleden består av elastisk benvävnad och ytterst i leden ett tunt skikt broskvävnad. Brosket i sig saknar kärl och nerver vilket gör att det skadekänsligt då det saknar förutsättningar för läkning.

HUR
Ofta genom vridvåld eller direktvåld (tacklingar) eller vid hopp. Vanligt inom kontaktidrotter som fotboll, innebandy och handboll.

SYMTOM
Typiska symtom är upphakningar/låsningar, svullnad och smärta. Ofta i kombination med andra skador.

DIAGNOS
Svårt att ställa diagnos bara på sjukdomshistoria och undersökning men ibland lokal ömhet samt smärta och krepitationer vid aktiva/passiva rörelser. Ofta krävs Magnetröntgen för att se skador i brosket. Vid oklarheter kan man även göra en titthålsundersökning och ofta då det samtidigt är aktuellt med någon typ av åtgärd.

BEHANDLING
Små broskskador med lindriga symtom kan man försöka behandla konservativt med stärkande träning och anpassad belastning. Skador med mindre djup än 50 % av broskdjupet kan man ibland behandla med att man operativt jämnar till brosket för att minska symtomen och risken att skadan blir större. Skador som är mer än 50% av broskdjupet och ibland ner till benet kan man behandla med tilljämning av broskskada samt att man borrar hål i benet för att stimuleraläkning. Man kan även transplantera brosk från ett obelastat område till ett skadat område i knät.

PROGNOS
Broskskador är svårbehandlade och kan involvera flera moment som anpassning av aktivitet, viktnedgång, träning och operation. Vad gäller återgång till sportaktivitet har unga patienter med kort symtomtid och de med små skador. Patienter löper ökad risk att utveckla artros med stelhet och värk som följd. Knäleden består av elastisk benvävnad och ytterst i leden ett tunt skikt broskvävnad. Brosket i sig saknar kärl och nerver vilket gör att det skadekänsligt då det saknar förutsättningar för läkning.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.