LÖPARKNÄ (Iliotibialbandsyndrom/Runners knee)  

Mekanisk retning av sena (iliotibialbandet) som glider fram och tillbaka över yttre lårbensutskottet.

HUR
Överbelastning av senan pga friktion. Oftast i samband med löpning men även cykling. Ökad risk vid löpning i backar. Vanligare hos folk med varusställning i knät (hjulbenthet) och hos löpare som pronerar dvs där vikten hamnar på insida fot i frånskjutet.

SYMTOM
Tilltagande smärta utsida knä vid löpning som till slut omöjliggör aktivitet. Ont framförallt vid 20-30 graders böjning. Försvinner i vila.

DIAGNOS
Typisk sjukdomshistoria med tilltagande smärta utsida knä vid löpning eller cykling. Kraftig smärta när man trycker på yttre lårbensutskottet samtidigt som man böjer och sträcker knäleden (Nobles test). Magnetröntgen kan ibland visa ödem och aktivitet i området vid oklarhet.

BEHANDLING
I första hand variera träningen och undvika långa symtomgivande pass. Både stretching och mjukdelsbehandling (foam roller) av iliotibialbandet kan ha bra effekt. Även bra att se över fotställning och se om den behöver korrigeras. Kvarvarande besvär trots 3-6 månaders behandling kan man överväga operativ åtgärd där man förlänger iliotibialissenan (ITB) för att minska friktionen.

PROGNOS
God, flertalet blir klart bättre på varierad träning i kombination med sjukgymnastik. Operation ett bra alternativ på dom inte svarar på stretching eller foam roller. 

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.