SLÄMSÄCKSINFLAMMATION
(Pes Anserinus Bursit)

Överbelastning/inflammation i fästet för 3 senor som kallas gåsfoten pga dess utseende. Slemsäcken ligger på djupet om senorna och ska göra att senorna glider smidigt.

HUR
Överbelastning, plötslig ökning av träningsmängd. Vanligare bland folk med valgusställning (kobenthet) i knäleden. Ibland i samband med MCL-skada.

SYMTOM
Lokaliserad smärta på en punkt på insida av skenbenet. Smärta när man reser sig från en stol, förvärras av att gå i trappor.

DIAGNOS
Vid undersökning en distinkt ömhet över senfästet. Ibland svullnad över området. Övrig undersökning ofta utan instabilitet eller andra fynd. MR kan visa svullnad under senorna. Man kan lokalbedöva området och därefter provocera knät och se om smärtorna är borta.

BEHANDLING
Variera träning och försöka undvika aktiviteter som gör ont. Riktade övningar mot senorna samt knäkontroll i första hand. En del patienter svarar bra på lokal kortisoninjektion. Kortisonet ska ges mot bursan men om det administreras för nära huden kan man drabbas av hudatrofi vilket ger en kosmetiskt störande grop i huden.

PROGNOS
Ofarlig skada som inte ger några framtida men. Kan vara svårt att ställa rätt diagnos och en del som går med dessa besvär för länge kan det ta tid för att bli bra. Många upplever förbättring av kombinationen träningsprogram och kortison.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.