KNÄSKADOR 

Antalet individer med knäsmärta stiger. Man skiljer mellan AKUTA SKADOR som ofta uppkommer till följd av en yttre påverkan/belastning på knät och ÖVERBELASTNINGSSKADOR som utvecklas över tid.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på
knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.