INRE LEDBANDSSKADA (MCL) 

Knäleden stabiliseras i sidled av två starka ledband (kollateralligament).
Dom utgörs av inre (MCL) och yttre (LCL) kollateralligamentet.

HUR
Uppkommer ofta vid idrottsaktivitet vid tackling från utsida eller vridning. Oftast isolerad men även i samband med skada på korsband och/eller menisk. MCL skador utgör ca 40 % av alla allvarliga knäskador och är den vanligaste knäskadan.

SYMTOM
Kraftig smärta insida knä. Känsla av instabilitet. Ont när man böjer och sträcker.
Obs! en total skada gör ofta mindre ont än en måttlig skada.

DIAGNOS
Ställs utifrån sjukdomshistoria och undersökning av knät. Vid oklara fall gör man magnetröntgen. Graderas 1-3.

Grad 1 ömmar men är stabila.
Grad 2 är instabila men slutstopp vid undersökning.
Grad 3 är instabila och saknar slutstopp.

BEHANDLING
Akut använder man sig av elastisk linda och receptfria läkemedel för smärta mot smärta.

Grad 1 behandlar man med anpassad aktivitet och sjukgymnastik
Grad 2 och 3 behandlar man med ortos med full rörlighet i 6 v samt sjukgymnastik.

PROGNOS
Korrekt behandlade läker oftast utan komplikationer på 2-3 månader.
Grad 3 skador med fördröjd behandling kan ibland läka med en kvarvarande instabilitet. 

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.