KNÄSKÅL UR LED (Patellaluxation)

Vanligast hos tonåringar och i 20-års åldern. Vanligare hos flickor men bland idrottsutövare vanligare bland män. Predisponerande faktorer är överrörlighet, grund fåra, ökad q-vinkel och högt liggande knäskål.

HUR
Ett hastigt våld som trycker knät in mot mitten (valgus-våld) och/eller vridning av knät i böjt läge. Ofta vid fotboll, handboll, gymnastik eller dans.

SYMTOM
Känsla att knäskålen går ur led (luxerar) alltid utåt (lateralt).
Kraftig smärta och svullnad.

DIAGNOS
Ställs via sjukdomshistorien och att man utesluter andra skador. Ovanligt att knäskålen ligger luxerad vid undersökning utan reponeras ofta spontant när man sträcker i knät. MR kan visa ödem och skada ligament insida knäskål som vid luxation. Även bra för att utesluta broskskador som kan uppstå.

BEHANDLING
Akut där knäskålen ligger luxerad; återför knät i rätt läge genom att sträcka på knät, ibland med lätt tryck samtidigt från utsidan. Därefter elastisk linda och belasta till smärtgräns. Slätröntgen för att utesluta skelettskada och avlöst bit. MR i oklara fall. Yngre människor med förstagångsluxationer kan man behandla med patellastabiliserande ortos dygnet runt i kombination med sjukgymnastik.

Återkommande luxationer trots sjukgymnastik och patellastabiliserande ortos behandlas med operation.

PROGNOS
Oftast god, om det inte räcker med muskelträning eller ortos brukar operation hjälpa mot instabiliteten.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.