MENISKSKADOR

Den inre (mediala) och yttre (laterala) menisken fungerar som stötdämpare i knäleden och sprider belastningen på en över en större yta.

HUR
Ofta genom vridvåld eller översträckning av knäleden i samband med fotboll, handboll, innebandy eller ishockey. Hos äldre kan skador uppstå vid relativt litet våld som vid tex att resa sig från sittande.

SYMTOM
Knät låser sig, smärta vid vridning eller huksittande, svullnad efter aktivitet. Inre meniskskada ger smärta vid bredsida i fotboll.

DIAGNOS
Skadehistoriken (anamnes), klinisk undersökning och Magnetröntgen ger diagnos. Skada på inre menisken är 5-8 ggr vanligare än skada på yttre pga att den yttre är mer rörlig.

BEHANDLING
Degenerativa skador som inte låser knät behandlas initialt med sjukgymnastik. Skador där en del av menisken åker in i leden och ger mekaniska låsningar eller skador där smärtan inte släpper behandlas med titthålsoperation. Oftast tar man bort en del av den skadade menisken men i fall med stora kapselnära skador hos yngre individer försöker man sy fast menisken.

PROGNOS
När menisken tas bort ökar viktbelastningen på broskytorna upp till 5 ggr och punktbelastningen blir hög. Därför viktigt att skynda långsamt efter en operation och ge knäleden tid att vänja sig vid den ökade belastningen. Hos personer som opererat bort stora delar av menisken är risken för artros inom 5-15 år väldigt hög.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.