SINDING-LARSENS SJUKDOM 

Är en överbelastning av senfästet på knäskålens nedre kant. Drabbar pojkar i 10-11 års åldern och flickor i 9-10 års ålder. Kommer alltså något år tidigare än schlatter men kan förekomma upp till 14 års ålder. Beskrivs ofta som barnvarianten av hopparknä.

HUR
Överbelastning i form av drag i senan ger upphov till bristningar i senans fibrer som ibland kan leda till förkalkningar som man kan se på röntgen. Ofta till följd av repetitiv hoppträning, löpning eller bollsporter.

SYMTOM
Smärta och ömhet i nedre kanten av knäskålen under och efter aktivitet. Smärtan försvinner vid vila.

DIAGNOS
Fås av sjukdomshistoria, barnets ålder och klinisk undersökning. Vid uttalade besvär kan man ibland se förändringar på både vanlig röntgen och magnetröntgen.

BEHANDLING
Anpassning av aktivitetsnivå, knäkontroll och stärkande övningar för knät. Tejpning och knäskydd kan ibland avlasta knät.

PROGNOS
Rehabiliteringstiden kan variera beroende på hur länge man gått med besvären innan behandling men god prognos. Flertalet blir bra när dom är färdigvuxna.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.