BAKRE KORSBANDSSKADA (PCL) 

Bakre korsbandet är dubbelt så starkt som främre och förhindrar att skenbenet glider för långt bakåt i förhållande till lårbenet. Ovanlig skada och utgör 10 % av alla korsbandsskador där främre korsbandsskador står för 90 % av skadorna.

HUR
Direktvåld mot underbenets framsida tex trafikolycka, kollision med motståndare och cykelolyckor. Även översträckning eller maximal böjning kan leda till en bakre korsbandsskada.

SYMTOM
Ofta kraftig smärta men i övrigt mer diskreta symtom vad gäller svullnad och instabilitet.

DIAGNOS
Här kan man få ledtråd av skademekanismen dvs hur man skadade sig.  Sjukdomshistorien (anamnesen) i kombination med undersökning och MR ger diagnosen. Ofta svårare att ställa då mer diskreta symtom.

BEHANDLING
Akut som vid främre korsbandsskada med elastisk linda och receptfria läkemedel mot smärta tidigt. Belastning till smärtgräns. Om isolerade bakre korsbandsskador kan man prova med konservativ behandling först. Då behandlar man dom med en ortos i 2-3 månader som håller skenbenet i rätt läge vilket gör att bakre korsbandet läker till en viss del. Därefter sjukgymnastik. Om flera ligamentsskador eller kvarvarande instabilitet efter konservativ behandling kan det bli aktuellt med operation.

PROGNOS
God prognos oavsett behandlingsmetod då bakre korsbandsskador ger mindre symtom än främre korsbandsskador vad gäller återgång till idrott. Ökad risk för utveckling av artros.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.