Brosk i knät

Broskskador kan uppstå som en följd av förslitningar eller en plötslig överbelastning av brosket. Här berättar vi endast om skador på brosket som uppstått efter en plötslig händelse/olycka. 

Broskskador kan uppstå i samband med andra skador i knäet, exempelvis menisk eller korsbandsskador. Skadan uppstår i regel vid en större belastning av knäet i böjt läge. Skadan kan även uppstå om man hoppar och landar med utsräckt knä. Man kan då skada både brosket och benet.

Symtom

Symtom vid en isolerad skada på brosket visar sig primärt som smärta vid belastning. Ibland känns det bara i vissa situationer av belastning, beroende av var i knäet skadan sitter. I samband med aktivitet blir knäet ofta svullet vid skador i brosket. I vissa fall kan man få en känsla av att knäet rör sig ojämnt när man böjer och sträcker ut sitt knä.

Om man slår av en bit brosk inne i knät och inte omedelbart får detta behandlat, kan biten flyta runt inne i knäleden. Då finns risk att den kommer i kläm och utlöser smärtor. Det kan kännas som att knät har låst sig. Den kan också orsaka känslor av att det klickar i knät, samt ge en svullnad. Ett sådant tillstånd kallar man för ledmus. Behandlingen består antingen av att man försöker sätta biten på plats igen eller vilket är vanligare, att man avlägsnar biten i samband med en titthålsoperation. Om biten (ledmusen) endast består av brosk kan man inte se den på röntgen. Om biten däremot även består av ben syns den på en röntgenbild. 

Behandling

Avlastning är i regel nödvändig. Man bör skona knäet från belastning om det gör ont. Oftast räcker detta som åtgärd och skadan läker av sig själv.  

Vad kan jag göra själv?

Om smärtan är intensiv eller ihållande bör du uppsöka läkare så snart som möjligt.  

I länken nedan hittar du information om våra olika knäortoser från DONJOY. 

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.