Hopparknä (Patellarsenetendinos)

Hopparknä drabbar speciellt idrottare inom sporter som involverar mycket hopp, därav namnet. Volleyboll och basket pekas ut som riskidrotter. Man drabbas av en smärta på framsidan av knät som uppstår vid upprepad överbelastning av patellarsenan, senan under knäskålen.

Symtom

Smärta lokaliseras till knäets framsida där patellarsenan fäster in mot knäskålen och förvärras vid ansträngning. I en mildare form känner man framförallt smärta efter aktivitet, men i takt med att skadan förvärras känner man av den även i början av aktiviteten. Efter hand kan det göra ont även under aktivitet och till slut även vid vila.

Skadeutvecklingen förvärras över tid om man inte tar hänsyn till symtom och gör belastningsförändringar. 

Diagnosen ställs utefter smärtsymtom samt tryckömhet vid knäskålens nedre del. Man kan även göra ett belastningstest med knäböj på ett sluttande underlag där personer med skadan får smärta vid ett tidigare stadium.

Behandling

Stötvågsbehandling är en behandlingsform som man sett ger resultat. 

Rehabilitering som riktar in sig på rörelsemönster, uthållighetsträning samt att stärka och göra musklerna smidiga.

Har man fortfarande smärta eller om ovanstående behandlingar har provats och man fortfarande har smärta eller funktionsnedsättning efter 6 månaders behandling kan man överväga kirurgisk behandling.  

Vad kan jag göra själv?

Minska belastningen på knät är viktigt men samtidigt måste man vara något aktiv för att hjälpa läkningsprocessen. För risk-idrotterna är det viktigt att man varierar träningen för att undvika överbelastningsskador. 

Kontakta vårdenhet om värken inte har försvunnit efter 1-2 veckors vila från aktivitet.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.