Knäskador

Knäskador kan delas in i två huvudgrupper

 1. Akuta knäskador som orsakats av skador utifrån, exempelvis slag eller vridning.
 2. Överbelastningsskador, exempelvis vid upprepade inflammationer.

De strukturer som vanligtvis är inblandade är

 • Skelett
 • Muskler
 • Senor
 • Ledband
 • Ledkapslar

Vid akut knäskada är det viktigt att man handlar snabbt och korrekt

 1. Tryckbandage - för att minska blödning och svullnad.
 2. Högläge av det skadade området - för att minska svullnad.
 3. Kyla - ger lokal smärtlindring.
 4. Vila/ avlastning - minskar risken för blödning och svullnad.

Efter 20 till 30 minuter ersätter man tryckbandaget med ett kompressionsbandage som fortsatt lägger tryck på det skadade området, men där bandaget sitter lösare än vid tryckbandage. Detta bandage används så länge knäet är svullet. Det är viktigt med vila och avlastning i början men så snart man har möjlighet att rörelseträna kan man börja trappa upp belastningen av knäet. Alternativ träning rekommenderas för att behålla kondition, rörlighet och styrka. 

Överbelastningsskador

Överbelastningsskador drabbar ofta muskler, senor och övergången mellan muskler och senor. Typiska kännetecken för dessa skador är

 • De kommer smygande
 • De har ingen klar orsak
 • De är av diffus karaktär
 • De påverkas av både inre och yttre faktorer

Både diagnostisering och behandling kan vara svår och mycket långvarig i samband med en traumatisk skada eftersom smärtan ofta kommer smygande.

Normalt söker man inte hjälp meddetsamma, eftersom man tänker att det ska gå över. Det finns alltid en risk för att en överbelastningsskada blir till ett kroniskt tillstånd om man fortsätter träna och inte lyssnar på kroppens signaler genom smärta, stelhet eller svullnad. När det gäller behandling av överbelastningskador är det viktigt att identifiera orsaken till skadan så att man inte enbart behandlar symtomen.

Faktorer som påverkar utvecklingen av en överbelastningsskada

 • Dålig rehabiliteringsträning av gamla skador
 • Nedsatt balans/ koordination
 • Nedsatt styrka
 • Muskulär obalans
 • Nedsatt rörelseförmåga
 • Dålig kroppshållning
 • Genetiska förutsättningar
 • Ålder

I länken nedan hittar du information om våra olika knäortoser från DONJOY.  

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.