Meniskskada

I knäleden finns två halvmåneformade bindvävsskivor som ligger fästa ovanför skenbenet. Dessa bindvävsskivor kallas menisker. Man talar om en s k utvändig menisk, som ligger i den del av knäleden som vänder sig utåt, från det andra benet. Den andra, s k indvändiga menisken ligger i den del av knäleden som vänder sig inåt, mot det andra benet.

Meniskens funktion är framförallt stötdämpande. Den tar en del av belastningen från benen både när du går och när du springer. Om vi inte hade menisken skulle benbrosket belastas mycket hårt. Menisken ger även en viss stabilitet i knäet.

Meniskskador uppstår oftast vid en kraftig vridning i knäet samtidigt som det är böjt. Då kan menisken komma i kläm mellan lårbenet och skenbenet och slitas sönder. 

Precis efter en skada kan det vara svårt att avgöra om det är en meniskskada eller om knäet låst sig. Det kan svullna, men det förekommer inte alltid. De klassiska symtomen på meniskskada saknas oftast precis efter skadan.


Symtom

De klassiska symtomen visar sig så fort du haft benet böjt, t ex om du suttit på huk, knäet låser sig och kan inte rätas ut. Det beror på att en spricka uppstått i menisken och att delar av den har kommit i kläm i leden. Man kan oftast lirka knäet lite på knäleden och då släpper det så att man kan sträcka ut benet igen. 

Ett symtom på meniskskada kan vara smärta vid belastning och därefter svullnad i knäet. En stickande smärta som kommer och går och som förvärras vid belastning är ett tydligt symtom, speciellt vid rotation av knäleden. Många upplever t ex att det gör ont när man vänder sig i sängen eller går i trappor. 

Vid akut skada svullnar knäet den första timmen och därefter upplever en del personer att det knäpper i leden när de rör sig. Man kan få ett s k låsningsfenomen om bitar av brosk har lossnat eller om menisken har rivits upp. Knäet låser sig plötsligt och det är väldigt smärtsamt. Om du upplever detta bör du ta kontakt med din vårdcentral.

Meniskskador förekommer främst bland idrottare, speciellt inom kontaktsporter som handboll och fotboll. Skadan sker akut eller utvecklas över en längre tid. Meniskskador uppkommer oftast vid en kraftig vridning i knäet samtidigt som det är böjt. 

Om den utvecklas över en längre tid beror det oftast på gradvis slitage och s k knäartros. Menisken förlorar en del av sin elasticitet och smidighet med åren och är då mer känslig för slitage.

Behandling

Boka tid hos en fysioterapeut för att få hjälp med bästa upplägg för träning, minimerad bealstning och uppbyggnad av muskulaturen runt knäleden. En mindre skada på menisken läker oftast av sig själv efter någon månad.

Vid allvarligare meniskskador med långvariga besvär krävs det ibland operation. I de fall meniskskadan är en del i en knäartrossjukdom opererar man inte, då bör atrosen behandlas.

Vad kan jag göra själv?

Använd RICE-principen omedelbart efter det att du skadat dig

  • Håll benet stilla (Rest).
  • Kyl ned det skadade området (Ice)
  • Lägg tryckförband runt det skadade området (Compression)
  • Håll benet i högläge (Elevated)

Försökt att inte belasta ditt knä om det gör ont. Ofta är detta tillräckligt för att skadan ska läka av sig själv. Ta eventuellt hjälp av ett knäskydd/knäortos i läkningsprocessen.

Kontakta din läkare vid svår eller ihållande smärta.

I  länken nedan hittar du information om våra olika knäortoser från DONJOY. 

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.