Sinding Larsens Sjukdom

Lårmuskeln är fäst i övre kanten av knäskålen med hjälp av en stark sena. Under knäskålen forsätter senan som fäster i ett benutskott i skenbenet. Sinding-Larsens sjukdom är en inflammation i senfästet på knäskålens nedre kant som beror på att lårmuskeln drar i senan. 

Sinding Larsens Sjukdom drabbar barn och ungdomar som växer och ofta är aktiva inom idrott. När man växer blir muskeln ofta "för stark" för senfästet och det kan bildas små bristningar och en inflammation i tillväxtzonen i benet. Inflammationen gör att brosket stimuleras till att växa och det kan bildas en kula där inflammationen finns. Skademekanismen är densamma som vid Schlatters sjukdom, men där är problemet smärta vid fästet på skenbenet.

Symtom

Symtomen uppträder ofta i 10-årsåldern och är vanligast hos pojkar. Det är en irritation eller lätt inflammation vid fästet mellan knäsenan och knäskålen. Smärtor uppstår efter att barnet har varit i fysisk aktivitet. Senfästet är ömt. 

Behandling

Sjukdomen är ofarlig och går oftast över av sig själv men vid kraftiga besvär bör barnet vila och avstå från fysisk aktivitet. Man kan lägga på ett kylförband på det ömma området vid akut smärta efter kraftig fysisk belastning. I sällsynta fall då symtomen inte försvinner av sig själv kan operation övervägas.

Det kan från tre upp till tolv månader innan besvären är helt borta. I vissa fall kan det vara längre, upp till två års tid. Barnets aktiviteter måste anpassas efter graden av besvär. Klarar ditt barn att idrotta utan smärta finns det ingen anledning att barnet avstår från aktivitetet. 

Vad kan jag göra själv?

Undvik aktiviteter som provocerar fram smärta. Träna och stärk lårmusklerna genom passande övningar.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.