Smärta utsida knä

Typiska orsaker till knäsmärta på utsidan av knäet

Löparknä (Runner's knee)                                                        
Inflammation i senor eller slemsäckar på utsidan av knäleden på lårbenet. Tillståndet är vanligt förekommande hos långdistanslöpare. Du upplever smärta på utsidan av knäleden efter en kort sträcka av löpning.

Seninflammation                                                                      
Orsaken till inflammationen är osäker men kan möjligtvis bero på att foten roterat utåt, sk hyperpronert vid löpning. Tillståndet ger knäsmärtor på baksidan och ömhet över senan på utsidan av leden.

Vad kan jag göra själv?

Vid akuta knäsmärtor handlar det om att hålla sig stilla, kompression, högläge och kyla. Du bör dessutom gå till läkare/terapeut för att få en diagnos. Därefter kan du börja träna upp ditt knä igen.

När du fått klartecken från din läkare/ terapeut, läs och ta reda på hur du bäst tränar upp ditt knä igen.

Även om du inte kan börja träna ditt knä än kan du alltid göra följande övning: Spänn lårmuskeln flera gånger om dagen utan att böja knäet.

Använd en DONJOY knäortos för att stödja ditt knä, både i vardagen och under träning, till dess att ditt knä är helt och hållet rehabiliterat och bra igen.

I länken nedan hittar du information om våra olika knäortoser från DONJOY.  

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.