Stela knä

Typiska orsaker till stela knä

Meniskskada är den vanligaste typen av knäskada. Idrottare som utöver kontaktsport som t ex handboll, fotboll och motocross, är i riskzonen för att få meniskskador. Plötsliga vridningar eller stopp, men också djupa och tunga lyft kan leda till meniskskador. När knäets menisker är skadade, sätts knäets stötdämpare ur spel. Vanliga symptom är smärta vid belastning, stelhet och låsning i knäet.

Vad kan jag göra själv?

Sök läkare vid misstanke om akut meniskskada och få en diagnos. Därefter kan du börja träna upp ditt knä.

Läs och ta reda på hur du kan träna ditt knä när du fått klartecken från din läkare.

Även om du inte kan träna med ditt knä kan du alltid göra följande övning: Spänn lårmuskeln flera gånger om dagen utan att böja knäet.

Använd en DONJOY knäortos för att stödja ditt knä, både i vardagen och under träning, till dess att ditt knä är helt och hållet rehabiliterat och bra igen.

I länken nedan hittar du information om våra olika knäortoser från DONJOY.  

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.