Schlatters sjukdom - schlatterknä

Smärta från knäskålssenans fäste i underbenet kallas Schlatterknä och uppstår på grund av överbelastning och vävnader i tillväxt. Barn i ålder 8-15 år kan drabbas av denna överbelastning med mycket löpning och hopp. Senorna är starka men benvävnaderna där senorna fäster hänger inte riktigt med i hållfasthet under tillväxten.

Hos vuxna är det senan och senfästet som är bräckligare än benvävnaden. Vid schlatters sjukdom svullnar fästet, som sitter på en knöl några centimeter nedanför tippen av knäskålen, och det värker under och/eller efter aktivitet som belastat lårmuskeln och knäskålssenan. 

Tillståndet är ofarligt och läker vanligen ut. Det kan leda till ett resttillstånd av en förstorad knöl i själva fästet, vilket kan ge smärta eller obehag vid knästående på hård underlag i vuxen ålder. Behandling finns och knäskydd kan lindra besvären och underlätta fysisk aktivitet under utläkningen.

Symtom

Smärtan kan vara allt från svag till mer intensiv och då är det svårt att vara aktiv. Det smärtande området är på framsida knä vid fästet av knäskålssenan fäster underbenet, svullnad kan förekomma.

Smärtan ökar vid aktivitet, framförallt vid hopp, löpning eller trappgång. Det smärtar eller ömmar vid tryck mot fästet.

Behandling

Smärta kan förekomma och om smärtan besvärar till den grad att aktivitetsnivån påverkars bör du kontakta din vårdcentral. Tillståndet läker ofta av sig själv, många får dock en permanent, men symtomfri, kula under knät efter inflammationen. Övningar för vad samt fram och baksida lår rekommenderas. Stötvågsbehandling har rapporterats vara en säker behandling med mycket goda resultat. 

Vad kan jag göra själv?

Minska den explosiva belastningen som hopp och ruscher. Ett så kallat schlatterband kan användas vid träning för att lindra besvären under läkningsperioden.

Informationen på knasmarta.se varken kan eller ska ersätta en professionell medicinsk konsultation. Inte heller bör innehållet på knasamarta.se utgöra grund för diagnos eller behandling, utan enbart ses som ett komplement.